FAQs Complain Problems

समाचार

Good governance activity.

यस नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री रमेश गौतमको अध्यक्षतामा खरिद इकाई समिति गठन भई उक्त समितिबाट कार्य प्रारम्भ गरिदै आएको छ साथै नियमित जिन्सी निरिक्षण गर्ने प्रयोजनार्थ यस कार्यालयका अधिकृत श्री कृष्ण भुजेलको संयोजकत्वमा जिन्सी निरिक्षक समुह गठन गरिएको छ। यसरी गठित जिन्सी निरिक्षण समुहबाट नगरपालिकाका १-९ वडामा जिन्सी निरिक्षण कार्य भई रहेको छ।