FAQs Complain Problems

Budget and Program

आ.व. २०८०।८१ को वार्षिक कार्यक्रम तथा वजेट

रामेछाप नगरपालिकाको १३ औं नगरसभामा रामेछाप नगरपालिकाका उपप्रमुख श्री बाल कुमारी कार्की (थापा)ज्यूले पेश गर्नु भएको चालु आर्थिक वर्ष 2079/80 को प्रगति विवरण तथा आगामी

नवौ नगर सभामा पेश भएको आ.व. २०७८/७९ को नीति कार्यक्रम तथा बजेट

"कृषि, पर्यटन, खानेपानी हाम्रो पुर्वाधार,

रामेछाप नगर विकासको दिगो आधार। "

भन्ने रामेछाप नगरपालिकाको प्रथम सभाले लिएको लक्ष्यलाई आत्म साथ गर्दै आज मिति २०७८/०३/१० गतेका दिन रामेछाप नगरपालिकाको प्रमुख श्री नर बहादुर थापा मगर ज्यूको अध्यक्षतामा नवौं नगर सभा सम्पन्न भएको छ।