FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

नवौ नगर सभामा पेश भएको आ.व. २०७८/७९ को नीति कार्यक्रम तथा बजेट

"कृषि, पर्यटन, खानेपानी हाम्रो पुर्वाधार,

रामेछाप नगर विकासको दिगो आधार। "

भन्ने रामेछाप नगरपालिकाको प्रथम सभाले लिएको लक्ष्यलाई आत्म साथ गर्दै आज मिति २०७८/०३/१० गतेका दिन रामेछाप नगरपालिकाको प्रमुख श्री नर बहादुर थापा मगर ज्यूको अध्यक्षतामा नवौं नगर सभा सम्पन्न भएको छ।