FAQs Complain Problems

वडा नं. ९, ल्याङ्गल्याङ्ग

यो वडा साविकको रामेछाप नपा ५,६,७ हो।

जन प्रतिनिधिको सम्पर्क नम्बर

१. चन्द्र बहादुर श्रेष्ठ   - वडा अध्यक्ष - ९८४४३१५५७९

२. रिता कुमारी श्रेष्ठ  - महिला वडा सदस्य  - ९८४९६४४१३४

३. जन्तरी कामी  - दलित महिला वडा सदस्य - ९८६९२६५६६१

४. तोरण बहादुर शाही - खुल्ला वडा सदस्य - ९७४४०२३४१४

५. राम कुमार श्रेष्ठ  - खुल्ला वडा सदस्य - ९८६३५४५९३६

वडा कार्यलयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण


नामः पवित्रा केसी
पदः वडा सचिव (खापासटे)
9844044218


नामः सम्झना सुवेदी
पदः असिष्टेन्ट सव ई.
9861715677


नामः उसा राय
पदः सहायक क.अ.
9864015783


नामः सोस्तान तामाङ
पदः कार्यालय सहयोगी
9848740308

5
नामः गिता मगर
पदः कार्यालय सहयोगी
9849852836

आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र ल्याङल्याङमा कार्यरत कर्मचारीको विवरण

1
गोमा मगर
अ हे व
९८६०८९५१११

2
लक्ष्मी हायू
अ न मी
९८६४११३७१३

3
शोभा थापा
का स
९८६१८१४१५८

 Email: ramechhapmun09@gmail.com

Nepali
Population: 
२२८७
Ward Contact Number: 
९८४४३१५५७९
रामेछाप नगरपालिका वडा नं. ९ को नक्सा
Weight: 
9